Hjemmesiden bruger cookies! Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre.

OK
Nej tak
MENU
Webshop for erhverv  /   / 

Relacoms adfærdskodeks

Relacom bestræber sig på at skabe bæredygtige fordele for sine kunder, medarbejdere, leverandører, miljøet og samfundet. Dette adfærdskodeks oplyser Relacoms medarbejdere om vores standarder og hjælper os til altid at handle på en måde, der skaber bæredygtige fordele for vores interessenter.

Bæredygtige fordele for kunder
Relacom arbejder hovedsageligt på vegne af business-to-business-kunder og repræsenterer kunder, når vi møder slutkunder. Derfor er Relacoms adfærd afgørende for vores kunders succes.

Sikkerhed først
Relacom skal sikre, at alle produkter og ydelser, der anvendes hos kunderne, installeres i henhold til relevante sikkerhedsforskrifter. Medarbejdere, der arbejder med ydelser, som kræver elektricitet skal have licens til at udføre et sådant arbejde.

Kundetilfredshed
Relacoms fundament er en serviceminded og professionel holdning.

Håndtering af information
Fortrolige oplysninger om kunder og processer skal beskyttes og behandles fortroligt.

Bæredygtige fordele for medarbejdere
Relacom respekterer menneskerettighederne, og vores vækst er baseret på en bæredygtig og ansvarlig tilgang, hvor vores medarbejdere spiller en central rolle. Relacom sigter mod at være benchmark i vores branche og at tilbyde et attraktivt arbejdsmiljø, der tiltrækker nye medarbejdere.

Sundhed og sikkerhed
Relacom bestræber sig på at skabe det sikrest mulige arbejdsmiljø og sætter altid sundhed og sikkerhed først. Vi arbejder systematisk i hele koncernen for at nå vores vision om nul ulykker ved strengt at følge hvert enkelt lands love og regler.

Kompetence
Vores medarbejderes kompetencer er afgørende og giver os mulighed for at udføre opgaver af højeste standard. Kompetenceudviklingsprogrammer er indbygget i organisationen.

Antidiskrimination
Uetisk adfærd tolereres aldrig i Relacom. Dette omfatter sexchikane, seksuelt misbrug, fysisk afstraffelse, psykisk eller fysisk tvang eller verbal misbrug af medarbejderne. Relacom forbyder forskelsbehandling på grund af race, farve, alder, køn, seksuel orientering, etnisk oprindelse, handicap, graviditet, religion, politisk tilhørsforhold, medlemskab af fagforening eller ægteskabelig status.

Retten til at danne og tilslutte sig fagforeninger
Vi respekterer medarbejdernes ret til at danne og tilslutte sig fagforeninger. Relacom tilskynder åben kommunikation på alle arbejdspladser.

Børnearbejde
Relacom har en nul-tolerance over for børnearbejde. “Et barn” er enhver medarbejder som er under den alder, hvor de normalt ville afslutte den obligatoriske undervisning, eller er under den lovlige minimumsalder på 15 år for beskæftigelse i deres land, alt efter hvilken der er højest. Ansatte under 18 år bør ikke udføre risikofyldt arbejde, og kan forbydes at udføre natarbejde, med hensyntagen til deres uddannelsesmæssige behov.

Tvangsarbejde
Relacom vil aldrig tvinge en medarbejder til at arbejde for vores virksomhed. Tvangsarbejde omfatter beslaglæggelse af personlige dokumenter (pas, tilladelser osv.), gæld til arbejdsgiveren eller ekstremt lave lønninger, truslen om straf eller barsk og umenneskelig behandling.

Arbejdstid og kompensation
En arbejdsuge må ikke overskride det maksimale antal timer, der er fastsat ved lokal lov. Kompensationen til medarbejderne skal overholde alle gældende lønlove, herunder dem, der vedrører mindsteløn og overarbejde.

Langsigtet strategi for leverandørrelationer
Relacom bestræber sig på at etablere langsigtede relationer med leverandører og at opnå bæredygtige fordele gennem samarbejde. Leverandører forpligter sig til at følge Relacoms adfærdskodeks og standarder.

Bæredygtige fordele for miljøet
Relacom tilstræber at anvende en langsigtet miljøstrategi for at minimere vores negative miljøpåvirkning. De vigtigste områder er brændstofforbrug og håndtering af affald. Derfor er effektiv brug af vores vognpark et vigtigt element i vores miljøarbejde. Alle Relacom-lande bestræber sig på at bruge bilmodeller med lavest mulig miljøpåvirkning, samt dispatchfunktioner for at minimere kørslen, da dette er afgørende for at minimere vores påvirkning af miljøet.

Støtte af kundernes indsats for at opnå bæredygtighed
Relacom bruger en bæredygtighedserklæring baseret på kundernes behov. Den omfatter foranstaltninger til sikring af effektivt energi- og brændstofforbrug og materialeforbrug som vedrører de opgaver, Relacom udfører på vegne af sine kunder.

Bæredygtige fordele for samfundet
Den måde Relacom interagerer med sine interessenter på kan gøre en forskel i vores samfund.

Forretningsetik
Relacom adlyder love og bestemmelser i hvert land, som vi har forretningsaktiviteter i. Vi er forpligtet til at forhindre korruption i enhver form og ikke tolerere det i vores forretning eller hos dem vi driver forretning med. Relacom støtter også de nationale antitrust-love, der skal fremme og beskytte fri og fair konkurrence.

Åbenhed
Alt arbejde som vedrører Relacoms bæredygtighedserklæring kommunikeres tydeligt og Relacom rapporterer dette arbejde med gennemsigtighed og i henhold til gældende standarder. Relacom har også ratificeret FN Global Compact.

Donationer
Donationer, julegaver og lignende gives fortrinsvist til non-profit organisationer.

Det er vores ansvar som medarbejdere at leve op til dette adfærdskodeks
Kodekset er tilgængelige for alle medarbejdere og er inkluderet i de enkelte landes interne uddannelsesprogrammer og introduktioner til nye medarbejdere. Disse retningslinjer hjælper os til at være gode forbilleder for etisk adfærd og afgøre, om vores handlinger skaber bæredygtige fordele for vores interessenter.

Whistle-blower-funktion
Ledere skal sikre, at medarbejderne har de nødvendige oplysninger for at kunne udføre deres arbejde. Dog skal vi alle som individer tilegne os viden relateret til vores arbejde for at kunne identificere potentielle farer og vide, hvornår vi skal søge rådgivning.

Hvis en medarbejder har kendskab til eller mistænker, at en anden er skyldig i enhver adfærd, som de mener er i strid med dette adfærdskodeks eller loven, findes en såkaldt “whistle-blower-funktion” i Relacom, hvor overtrædelser kan rapporteres anonymt. Denne funktion sikrer, at Relacom vil håndtere henvendelser diskret og gøre alt for at bevare anonymitet for enhver, der anmoder om rådgivning eller rapporterer en mulig overtrædelse.
Manglende overholdelse af disse forpligtelser, eller undladelse af at handle, når man er opmærksom på kriminelle eller uetiske handlinger, er alvorligt. Disciplinærforanstaltninger er beskrevet i enhver relateret politik.